LARO Kärnan Helsingborg drivs av PaMeLaro AB som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter när du söker in i/går i behandling på LARO Kärnan.

Dataskyddsombud: Lina Hansson, tel 0709-402140, mail info@larokarnan.se

Säkra IT-system används. Korrekt och laglig hantering av dokument sker enligt GDPR. Fysiska dokument som sparas med personuppgifter kan tex vara olika typer av remisser, narkotikajournaler och skriftliga samtycken. 

Vid avvikelser sker inrapportering i första hand till verksamheten och därefter till Datainspektionen.  

Mer information om hantering av personuppgifter kan du läsa på: https://www.1177.se/skane/sa-fungerar-varden/sa-skyddas-och-hanteras-dina-uppgifter/personuppgifter-i-varden/

Kontakta mottagningen eller dataskyddsombudet vid frågor eller klagomål.  

Provtagning

Du kan läsa mer om särskilda reglar gällande provtagning här:

http://www.rbcsyd.se/Dokument/svenska/informationsmaterial/G2a.-Till-dig-som-lämnar-prov_utskriftweb.pdf