Hög kvalitet och kompetens

Vi har många års erfarenhet av behandling och rehabilitering inom beroendepsykiatri.

tryggt och fördomsfritt

Vi förespråkar en öppen dialog baserad på respekt och mänskligt likavärde om din drogkonsumtion, önskemål och behandling.

Vi hjälper dig vidare

Genom individanpassad behandling, delaktighet och mobilisering av dina sunda resurser hjälper vi dig att ta utökat egenansvar i behandlingen. 

Vi erbjuder

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende på uppdrag av Region Skåne

Läkemedel

Substitutionsbehandling med buprenorfin och metadon räddar liv


FYSISK Hälsa

Hälsosamtal om dina individuella behov t.ex. hepatit C, tandvård och kosthållningPsykoterapi

T.ex. i form av utbildning (psykoedukation), kognitiv beteendeterapi (KBT) och samtal om sömnhygien 

Rehabilitering

Hur kommer du vidare med att prioritera t.ex. arbete, ekonomi, struktur i vardagen, boende, körkort, vänner, barn och familj?

Vilka är vi?

Kärnan för utvecklingen av vår mottagning är din livskvalitet. 

Vår mottagning styrs enbart av sundhetsprofessionella med solid utbildning och lång erfarenhet inom beroendepsykiatri.

En nära relation mellan verksamhet och medicinsk kompetens skapar det bästa underlaget för en multiprofessionell samverkan, patientsäkerhet och vård av hög kvalitet. 

Mette Niltorp

Verksamhetschef och sjuksköterska

Lars Söndergård

Medicinsk ansvarig överläkare, Specialistläkare i Psykiatri, Ph. D.

Paulline Apelklint

Psykiatrisjuksköterska

Vi är anslutna till 1177 Vårdguiden