Hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet

Vi strävar mot att du får tid för bedömning så fort som möjligt och senast inom 10 arbetsdagar. Om det, efter en medicinsk bedömning, beslutas om behandling påbörjas denna med en vårdplan kort efter beslut. 

Här kan du läsa mer om Region Skånes vårdgaranti: 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/vardgaranti-broschyr-a5.pdf