Behandling med opiater/opioider kan medföra förstoppning. Detta är en mycket vanlig biverkan. Du kan mindska problemet genom fysisk aktivitet och vid att dricka tillräckligt med vätska. Många får även behov av laxermedel i perioder. Prata med din läkare om vilka som skulle fungera bäst för dig.