Testosteron är ett hormon, som har stor betydelse för upprätthållande av en bra livskvalitet och normal livsglädje.

Intag av opiater/opioider medför hos man ett lågt testosteronvärde. När det gäller behandling, är det företrädelsesvist Metadon, som medför sänkt testosteron. Testosteronbrist kommer snigande efter längre tids behandling och är därför ett mycket översett problem. Testosteronvärdet faller även med åldern.

Symptom på testosteronbrist kan ibland missuppfattas som abstinenssymptom och på fel grund leda till doshöjning av netop det läkemedel som ger anledning till besvären.

Män med testosteronbrist betätter ofta om låg energi, trötthet, frossa på nätterna, kallsvettningar, nedstämdhet, mindskad sexlust, erektionsproblem, ändrad muskelmassa, bröstutveckling eller minskad skäggväxt och kroppsbehåring. Vid långvarigt testosteronbrist kan man även se avkalkning av benen (osteoporos).

Inför behandlingsstart och under behandling med Metadon erbjuder vi därför blodprovstagning för att upptäcka eventuella problem i tid.

Om du har påverkad testosteronnivå remitteras du till bedömning och ställningstagande til behandling hos specialistläkare (andrologisk ekspert). Behandlingen kan bestå i antigen en gel som smöras på huden dagligen eller i form av injektion cirka varje tredje månad. Om du behöver injektionsbehandling kan du få den på mottagningen.