Innan du påbörjar behandling på mottagning kommer du att erbjudas drogtestning med antigen urin-, blod- och/eller salivprov.

Provtagningen syftar emot en patientsäker vård och en öppen samtal om din drog-, alkohol- och läkemedelskonsumption.

Om du har barn hjälper provtagningen även som dokumentation för stabil drogfrihet.

Mottagningen förespråkar en öppen och respektfull dialog om hur drogfrihet konsolideras. Provtagning kan ingå som ett element i denna dialog.

Se också under:

återfallsprevention“.