Vi jobber aktivt för att ingen ska leva som hemlösa.

Din boendesituation är en viktig faktor för dina förutsättningar att växa i behandlingen. Hos oss finns gedigen kunskap i hur olika faktorer påverkar det sociala livet och du kan få stöd och rätt verktyg för att hitta och bo i ditt eget hem under goda förhållanden.  

Socialtjänsten har både akuta och långsiktiga boendelösningar för dig som saknar ett eget hem. Vi kan även hjälpa dig att hitta rätt kontakt hos socialtjänsten och samarbeta med din handläggare för att du ska få dina behov tillgodosedda.