Underhållsbehandlingen med läkemedel skaber underlag för ett fungerande socialt liv med innehåll:

Struktur i vardagen

Eget hem

Körkort

Barn och familj

Samarbete med socialtjänsten