Samtliga av de behandlingsalternativ som vi erbjuder har sin utgångspunkt från kognitivt beteendeterapi (KBT). Vår psykolog och våra psykoterapeuter är utbildade i och har lång erfarenhet med KBT.

Traumaterapi

Acceptance and Commitment Therapy

Dialektisk BeteendeTerapi

Sov gott med KBT-insomnia

Återfallsprevention