Som alla andra läkemedel kan läro-läkemedel medför olika biverkan, som det är viktigt att uppmärksamma utifrån ett individuellt perspektiv. Innan uppstart av behandling kommer din läkare därför att diskutera fördelar och nackdelar vid behandlingen med dig. Likadan görs en plan för uppföljning och eventuella åtgärdar.