Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är ett rekommenderat behandlingsalternativ med god evidens vid en rad olika psykiska besvär, som t ex ångest, personlighetsproblematik, paniksyndrom, OCD och stressrelaterade besvär. 

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om dels hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön och dels hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. Behandlingen syftar till att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer. 

Beroende på problemområde och svårighetsgrad, så rekommenderas olika metoder. Oavsett vilket problem som behandlas, så kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och patienten. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp. Samtliga av de behandlingsalternativ som vi erbjuder har sin utgångspunkt från KBT. Vår psykolog och våra psykoterapeuter är utbildade i KBT.

KBT-insomnia

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling mot insomni. Behandlingen kräver ett aktivt deltagande av patienten som bland annat kommer att behöva fylla i sömndagbok och göra praktiska övningar på egen hand mellan besöken. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en halvtimme per dag på behandlingsarbetet och vara beredd att göra förändringar i sina sovvanor för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen fokuserar på olika teman:

  • Information om sömn, insomni och kognitiv beteendeterapi
  • Arbeta med sömnvanor
  • Hantera tankar i sängen och under dagen
  • Hantera oro och stress
  • Förebygga återfall och planera inför framtiden