I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Läkemedelsverket, rekommenderas som förstaval kombinationspreparat i form av buprenorfin tillsatt naloxon.

Vi har stor erfarenhet med buprenorfin i depåform, som är utan tillsats av naloxon och tas på mottagningen en gång i veckan eller 1 gång i månaden. Depå-behandlingen ger ökad frihet i behandlingen, jämn plasmakoncentration dygnet om, mindre intag av andra substanser (sidomissbruk) och har hög patientsäkerhet.

En ny dansk undersökning beskriver hur depåinjektion Buvidal kan gynna din livskvalité:

https://www.vive.dk/media/pure/16034/5448606

Buprenorfin (utan naloxon) i tablettform rekommenderas inte i annat än undantagsfall.

Bipacksedlar för olika buprenorfin-preparat

Det är viktigt att du är delaktig i din behandling och får all relevant information: Fråga gärna din behandlare om dina läkemedel. Vilken effekt kan du förvänta, eventuella biverkningar och försiktighetsåtgärder. 

Läsa gärna relevanta bipacksedlar. Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen. Om du behandlas med ett läkemedel som delas på mottagningen kan du alltid få en kopia av bipacksedeln eller läsa om de mest vanliga preparaten här:

Suboxone

https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20051206000022

Buprenorfin

https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20100715000112

Buvidal

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20170727000073&docType=7&scrollPosition=293