Om du som led i din rehabilitering behöver intyg till Transportstyrelsen, hjälper vi med detta. Samtidig erbjuder vi samtal med psykosocial samordnare för att skapa optimala förhållande inför ansökan.

Du kan läsa mer på om dom medicinska kraven på Transportstyrelsens hemsida:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/medicinska-krav/

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/vag/korkort/foretag/tstrk1030-2017-05-23.pdf