Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är också en så kallad tredje vågens KBT. Fokus för behandlingen är att hitta vad som är viktigt och meningsfullt i livet och att sedan ta steg mot det liv man vill leva. Man får träna på och lära sig hur man kan hantera sådant som kan utgöra hinder för att nå uppsatta mål, t ex hur man kan förhålla sig till tankar, känslor och kroppsliga upplevelser som exempelvis smärta. Man jobbar med det man har istället för det man önskar att man hade. 

Det är vanligt förekommande att man fastnar i grubbleri, känslor och upplevelser. Centralt i ACT är att hjälpa människor att vara närvarande i sina liv, fatta aktiva beslut, förändra det som går att förändra och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot det som inte går att påverka. Inom ACT arbetar man med acceptans och mindfulness för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss.