Samtycke till sammanhållen journalföring hjälper till en patientsäker vård.

Här kan du läsa mer om hur sammanhållen journalföring fungerar:

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/sammanhallen-journalforing-informationsblad.pdf