Behöver du hjälp och stöd i din kontakt med socialtjänsten stöttar vi dig i detta. LARO Kärnan och socialtjänsten samarbetar för att du ska få den behandling och de stödinsatser du behöver. Tillsammans med dig skapar vi förutsättningar för din utveckling utifrån dina behov och villkor.