Dialektisk beteendeterapi (DBT) är ett exempel på tredje vågens KBT. Utgångspunkten är spänningen mellan motsatser, framför allt mellan förändring och acceptans. Syftar till att åstadkomma förändring och att acceptera det som inte är möjligt att förändra. I DBT arbetar man med att öka färdigheter, t ex att hantera känslor och hur man lär sig att stå ut i ångest. Inom DBT har man utgångspunkten i att individen alltid gör så gott den kan utifrån de förmågor som den har för närvarande. Vidare brukar man även säga att det inte finns något helt rätt eller helt fel utan allt bedöms utifrån situation och omständighet.  

Behandlingen börjar med att gå igenom teorin om uppkomst, utveckling och vidmakthållande av t ex självskada, intag av droger eller ätstörning och vad en DBT-behandling innebär. Om patient och terapeut kan komma överens om målen för behandlingen och terapeuten bedömer att en behandling skulle kunna vara hjälpsam så skriver man kontrakt för en bestämd tids behandling.