Prata gärna med din läkare innan du planerer att bli gravid eller så snart du har konstaterat detta. Under graviditet kommer Suboxone att bytas ut mot monobuprenorfin av säkerhetsskäl.

Vi hjälper dig gärna med kontakt til specialistmödravården om du behöver.

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/till-dig-som-vill-bli-gravid.pdf

Barn som anhöriga

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/barn-som-anhoriga/patientbroschyr_nar-det-finns-minderariga-barn-och-ungdomar-i-familjen.pdf

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/anmalan-socialtjansten/foraldrabroschyr-liggande-a4-utskrift.pdf