LARO Kärnan startade 1 oktober år 2020. Verksamheten bedrivs av PaMeLaro AB (org.nr. 559240-5467) på uppdrag av Region Skåne, vårdval LARO. Ledningsgruppen inom LARO Kärnan, tillika ägarna i PaMeLaro AB, består av verksamhetschef och leg. Sjuksköterska Mette Niltorp, specialistläkare inom psykiatri samt medicinskt ansvarig läkare Lars Söndergård och psykiatrisjuksköterska Paulline Apelklint.

Alla i ledningen av LARO Kärnan är engagerade i det dagliga patientarbetet. En solid klinisk förankring skapar den bästa hälso- och sjukvården.

Mette Niltorp, verksamhetschef

Sjuksköterska: Grundutbildad sjuksköterska med ca. nio års erfarenhet av arbete inom psykiatri (beroendevård/PIVA samt rättspsykiatri, sluten- och öppenvård) varav de senaste fyra åren har varit på Capios LARO-mottagning i Helsingborg och Landskrona. Har arbetat som sjuksköterska med kvalitetsuppdrag och har utbildning i och erfarenhet av kvalitetsutveckling och kvalitetsledningssystem. MI, återfallsprevention, ledarskapsutbildningar, TERMA, SPiSS m.fl är kurser/utbildningar som avklarats med godkända resultat.

Lars Söndergård, medicinskt ledningsansvarig överläkare

Specialistläkare i psykiatri, ph.d: Utbildad läkare år 1994. Specialistutbildad inom psykiatri vid Rigshospitalet, Neurocenteret, Köpenhamn. Har genomfört rättspsykiatrisk specialistutbildning och arbetat deltid i 8 år som läkare och sen som tf. överläkare vid justitiedepartementets rättspsykiatriska klinik i Köpenhamn. Har varit medicinsk rådgivare inom psykiatri för Läkemedelsverkets godkänningsavdelning (under European Medicines Agency, EMA) i 8 år. Har neurologisk sidoutbildning från Bispebjerg Hospital och sedan tjänstgjort på specialiserad avdelning för neurorehabilitering. Har disputerat med Ph.D vid University of Copenhagen inom pharmacoepidemiologisk suicidforskning med titlen ”Antidepressants / Mood-stabilizing Treatment and Risk of Suicide – a pharmacoepidemiological study”. Har publicerat internationellt med flera vetenskapliga publikationer. Har stor undervisningserfarenhet bl.a. som klinisk lektor vid Köpenhamns Universitet, som censor vid läkarutbildningen och föreläst i farmakoterapi vid Pharmaceutical University of Copenhagen. Har även varit fast undervisare för samarbetspartners på bl.a. polisutbildningen i Köpenhamn, i kommunal regi och för personal på behandlingshem under ett flertal år. Har medicinsk ledarutbildning avslutat med examination vid Copenhagen Business School och chefserfarenhet som överläkare/klinikchef. Har haft mångårig anställning vid öppen- och slutenpsykiatrisk avdelning. Har i 12 år jobbat deltid som akutpsykiatrisk specialistläkare som assistans för polis, allmänläkare, personal och anhöriga. Har arbetat 12 år deltid i poliklinik för patienter med alkoholberoende. Har gruppterapeutisk utbildning från poliklinik för alkoholberoende. Har jobbat fulltid i 4 år vid Capios LARO-mottagning i Helsingborg och Landskrona.

Paulline Apelklint, styrelsesesledamot

Psykiatrisjuksköterska: Färdigutbildad sjuksköterska Köpenhamn 2006, 1 års specialistutbildning inom psykiatri 2007. Jobbat i psykiatrisk sluten- och öppenvård med bland annat dubbeldiagnos-patienter och som ansvarig ECT-sjuksköterska från 2007 till mars 2015. Har sedan kontinuerligt varit anställt på Capios LARO-mottagning i Helsingborg och Landskrona. Utbildad inom motiverande samtal, MI, och återfallsprevention. Har erfarenhet som miljöombud.

Mer om verksamheten:

LARO Kärnan är verksam i centrala Helsingborg och har i dagsläget 250-300 inskrivna LARO-patienter. På mottagningen arbetar personal med god kompetens och erfarenhet från olika områden för att ha ett starkt team som ger patienterna en kvalitativ och tillgänglig vård.

Medicinsk- och omvårdnadsutbildad personal:

 • Specialistläkare inom psykiatri med lång och gedigen erfarenhet och utbildning från psykiatri med hög kompetens inom psykopatologi, psykofarmakologi och psykoterapi.
 • På mottagningen finns även läkare med specialiserat utbildning inom neurovetenskapliga områden (neurologi och neurokirurgi).
 • Forskning och akademisk kompetens där flera har disputerat (ph.d och dr. med).
 • Specialistsjuksköterskor inom psykiatri, akutsjukvård, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.
 • Grundutbildad sjuksköterska med lång erfarenhet från arbete inom psykiatri.
 • Undersköterskor med erfarenhet från arbete inom psykiatri, hög kompetens och utbildning inom sårvård, provtagning etc.
 • Skötare med erfarenhet från arbete inom psykiatri.
 • Medicinska sekreterare med lång erfarenhet från arbete inom psykiatri
 • Biomedicinsk analytiker
 • Leg. psykolog med neuropsykiatrisk utredningskompetens

Socialt utbildad personal:

 • Socionom
 • Socialpedagoger
 • Behandlingsassistenter

Övrig personal:

 • Städerska
 • IT-ansvarig senior software engineer, certifierad Scrum master 

personal inom medicin, omvårdad och socialt arbete erbjuds utbildning och fortbildning inom MI, återfallsprevention, patientsäkerhet, suicidprevention, miljöarbete, IT-säkerhet etc.

Språk:

Vi kan erbjuda samtal på svenska, danska, engelska, tyska och spanska.

LARO Kärnan har hälsa- och sjukvårdspersonal med följande språkkunskaper enligt CEFR standard: 

 • Svenska som “modersmål” (C2)
 • Danska som “modersmål” (C2)
 • Spanska som “modersmål” (C2)
 • Engelska, “avancerad” (C1)
 • Tyska, “övre mellanliggande” (B2)
 • Franska, “mellanliggande” (B1)

Patientsäkerhet:

LARO Kärnan är verksam inom svensk hälso- och sjukvård och följer de lagar och rekommendationer som krävs för att kunna bedriva en LARO-mottagning. Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse och vi arbetar målriktat med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet styr hur processer och rutiner som finns inom verksamheten används för att säkerställa kvaliteten i vård och behandling, samt i det övriga arbetet inom verksamheten. Systematisk och fortlöpande utveckling av kvaliteten i verksamheten har sin grund i ledningssystemet. 

Marknadsföringspolicy:

LARO Kärnan gör inget aktivt för att marknadsföra mottagningen. Mottagningen finns inte på sociala medier samt marknadsföras inte via Internet eller via personriktade kampanjer. Vi strävar efter att växa genom ett värdigt bemötande och en kvalitativ vård för våra patienter. 

Organisationsinformation:

För information om ägare, styrelse och ekonomi, var god se https://www.allabolag.se/5592405467/pamelaro-ab