Mette

Sjuksköterska: Grundutbildad sjuksköterska med ca. nio års erfarenhet av arbete inom psykiatri (beroendevård/PIVA samt rättspsykiatri, sluten- och öppenvård) varav de senaste fyra åren har varit på Capios LARO-mottagning i Helsingborg och Landskrona. Har arbetat som sjuksköterska med kvalitetsuppdrag och har utbildning i och erfarenhet av kvalitetsutveckling och kvalitetsledningssystem. MI, återfallsprevention, ledarskapsutbildningar, TERMA, SPiSS m.fl är kurser/utbildningar som avklarats med godkända resultat.

Lars:

Specialistläkare i psykiatri: Utbildad läkare år 1994. Specialistutbildad inom psykiatri vid Rigshospitalet, Neurocenteret, Köpenhamn. Har genomfört rättspsykiatrisk specialistutbildning och arbetat deltid i 8 år som läkare och sen som tf. överläkare vid justitiedepartementets rättspsykiatriska klinik i Köpenhamn. Har varit medicinsk rådgivare inom psykiatri för Läkemedelsverkets godkänningsavdelning (under European Medicines Agency, EMA) i 8 år. Har neurologisk sidoutbildning från Bispebjerg Hospital och sedan tjänstgjort på specialiserad avdelning för neurorehabilitering. Har disputerat med Ph.D vid University of Copenhagen inom pharmacoepidemiologisk suicidforskning med titlen ” Antidepressants / Mood-stabilizing Treatment and Risk of Suicide – a pharmacoepidemiological study”. Har publicerat internationellt med flera vetenskapliga publikationer. Har stor undervisningserfarenhet bl.a. som klinisk lektor vid Köpenhamns Universitet, som censor vid läkarutbildningen och föreläst i farmakoterapi vid Pharmaceutical University of Copenhagen. Har även varit fast undervisare för samarbetspartners på bl.a. polisutbildningen i Köpenhamn, i kommunal regi och för personal på behandlingshem under ett flertal år. Har medicinsk ledarutbildning avslutat med examination vid Copenhagen Business School och chefserfarenhet som överläkare/klinikchef. Har haft mångårig anställning vid öppen- och slutenpsykiatrisk avdelning. Har i 12 år jobbat deltid som akutpsykiatrisk specialistläkare som assistans för polis, allmänläkare, personal och anhöriga. Har arbetat 12 år deltid i poliklinik för patienter med alkoholberoende. Har gruppterapeutisk utbildning från poliklinik för alkoholberoende. Har jobbat fulltid i 4 år vid Capios LARO-mottagning i Helsingborg och Landskrona.

Paulline:

Psykiatrisjuksköterska: Färdigutbildad sjuksköterska Köpenhamn 2006, 1 års specialistutbildning inom psykiatri 2007. Jobbat i psykiatrisk sluten- och öppenvård med bland annat dubbeldiagnos-patienter och som ansvarig ECT-sjuksköterska från 2007 till mars 2015. Har sedan kontinuerligt varit anställt på Capios LARO-mottagning i Helsingborg och Landskrona. Utbildad inom motiverande samtal, MI, och återfallsprevention. Har erfarenhet som miljöombud.