En fungerande vardag med tydlig struktur är viktig. Tillsammans med vår psykoterapeut och socionom får du stöd att skapa ett meningsfullt innehåll i din vardag.

Vår värdegrund är att stödja dig ta utökat ansvar i behandlingen och vardagen.