Prolonged exposure therapy (PE), eller förlängd exponeringsterapi på svenska, är en terapimetod som utvecklats med fokus på behandling av trauma, som posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Metoden används också med framgång för andra psykiska besvär som ångest och OCD samt i syfte att förebygga återfall för personer som haft långvarigt alkohol- eller drogmissbruk. Aktivt missbruk liksom ätstörningar är dock exklusionskriterier för denna typ av behandling. 

Behandlingen utgår ifrån exponering som metod, att utsätta sig för det obehagliga istället för att undvika det. Metoden utgår även ifrån att den ångest och/eller rädsla som ska behandlas är grundad på inlärda uppfattningar som inte stämmer överens med verkligheten. Syftet är att steg för steg hjälpa patienten att gradvis närma sig minnen och yttre situationer som förknippas med traumat, och återfinna trygghet i livet.

Exponeringen kan ske genom så kallad imaginativ exponering, vilket innebär att patienten så livligt som möjligt uppmanas att i fantasin gång på gång återuppleva och återberätta den traumatiska händelsen. En annan variant är den så kallade exponering in vivo, som är en direkt konfrontation med platser, situationer och händelser som gett upphov till ångesten.