Om inte ett buprenorfin-preparat är tillräckligt effektivt kan du alternativt erbjudas behandling med metadon.

Normalt använder vi en oral lösning med tillsats av socker på mottagningen (Metadon Nordic Drugs – vit flaska). Sockret är tillsatt av säkerhetsskäl.

Bipacksedler för olika metadon-preparat

Det är viktigt att du är delaktig i din behandling och får all relevant information: Fråga gärna din behandlare om dina läkemedel. Vilken effekt kan du förvänta, eventuella biverkningar och försiktighetsåtgärder. 

Läsa gärna relevanta bipacksedlar. Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen. Om du behandlas med ett läkemedel som delas på mottagningen kan du alltid få en kopia av bipacksedeln eller läsa om de mest vanliga preparaten här:

Metadon Nordic Drugs

https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20090804000140

Metadon DnE

https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20070329000047

Levopidon

https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20171211000029