Naloxon är ett läkemedel som kan rädda liv vid opioidöverdos i väntan på ambulans.

Vi är en del av Region Skånes naloxon-program och erbjuder alla patienter och deras anhöriga naloxon-utbildning.

Du kan läsa mer om programmet här:

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/naloxonprojektet/

Och se en video om Naloxon här:

https://respinal.se