Naloxon är ett läkemedel som kan rädda liv vid opioidöverdos i väntan på ambulans.

Vi är engagerade i Region Skånes naloxonprojekt och erbjudar alla patienter och deras anhöriga naloxoneutbildning.

Du kan läsa mer om projektet här:

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/naloxonprojektet/