Hepatit C går att bota

Hepatit C är en virusinfektion, som angriper levern och överförs med blod. Om du har injicerat och delat spruta/kanyl med någon annan som är smittad med hepatit C är risken hög och du behöver testas med ett blodprov. Av de som är smittade får cirka 2/3 en kronisk infektion. Efter ett antal år kan infektionen medföra allvarliga skador på levern i form av cirros och ökad risk för levercancer. På grund av detta och för att inte smitta andra är det viktigt, att alla med hepatit får behandling.

Vi samarbetar med specialistläkare i infektionsmedicin vid Helsingborgs Lasarett och tillsammans planerar vi den behandling som är bäst för dig. Behandlingen kan delas från mottagningen, är gratis för dig och tar vanligtvis 3 månader. Efter behandlingen tas nya blodprov för att säkerställa, att du är botad. 

Vi har som mål, att alla med kronisk hepatit C får behandling.

Läs mer om hepatit C här.

Information till dig som är smittat med Hepatit C.