Åtminstone en gang om året erbjudas du en allmän blodprovkontroll.

Vi samarbetar med specialistläkare i allmän medicin, som kan erbjuda hälsokontroll och som samman med mottagningens läkare lägger en plan för eventuella hälsoåtgärder och uppföljning.