Varför blir man beroende? Är beroende en moralisk brist? I denna föreläsning berättar beroendepsykiatern Nora Volkow, som är en av världens ledande inom beroendeforskning om beroende utifrån vad senaste vetenskap visar om motivation, självkontroll och hur hjärnans belöningssystem fungerar: