Ett fint leende är viktigt fysisk, psykisk och socialt. Bra tänder och god munhälsa är viktigt för din rehabilitering. För dig som är i LARO-behandling är det extra viktigt därför att din behandling kan medföra muntorrhet. Tala med din läkare och behandlare om din munhälsa. Vi hjälper dig med intyg för F-tandvård om du behöver. Har du behov av specialiserad tandvård finns möjlighet att remittera till detta. Här kan du läsa mer om F-tandvård:

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/tandvardsstod-for-en-battre-munhalsa-for-psykiskt-funktionshindrade/

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/tandvard/f-tandvard-folder-patient.pdf