En samordnad individuell plan (SIP) kan göras när du behöver hjälp och stöd från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Vid en SIP träffas du tillsammans med din kontaktperson från LARO och socialtjänsten för att göra en samordnad individuell plan. Under mötet bestämmer vi tillsammans vilken hjälp du behöver och vem som är ansvarig för att ge dig insatsen. Tillsammans kan vi också sätta upp kort- och långsiktiga mål för att kunna planera och sätta in stödinsatser som hjälper dig direkt och även ge dig hjälp som berör en större del av din livssituation och över längre tid.

Du behöver ge ditt samtycke till att en SIP utförs och både du, en nära anhörig, din vårdkontakt eller din handläggare kan begära en SIP.