Kroniskt smärttillstånd är en särskild utmaning, som fordrar stor psykosocial och medicinsk kompetens att bemöta. Gränsområdet mellan opioidberoende och smärtproblematik är ofta flytande. För många patienter har opioidberoendet påbörjats som en kortsiktig läkarordinerad (iatrogen) smärtbehandling. Vi erbjuder behandlingsoptimering i samarbete med smärtklinik, när patienten samtidigt uppfyller kriterierna för LARO-behandling.

Opiater är sällan opitmal behandling av långvarig smärta och kan leda till beroende. Region Skåne har anordnat:

Patientutbildning om smärta.

i form av en föreläsning med överläkare Åsa Ringqvist från Smärtrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus om hur det är att leva med långvarig smärta. Vad är orsakerna, hur behandlas det, vilken forskning finns och vilka fysiologiska och psykologiska samband påverkar?

Patienter som har utvecklat ett opioidberoende även påbörjat som smärtbehandling kan erbjudas behandling på mottagningen.

Vid långvarig smärta kan Acceptance Commitement Therapy (ACT) vara gynnsamt.

ACT